Zasady korzystania

I Usługodawca …

II Copyright – Zawartość witryny autorskiej Magdaleny Kidoń jest objęte prawem autorskim

III Healing Flow jest zastrzeżonym znakiem handlowym

IV Korzystanie z Usługi (Charakterystyka usług, Promocje, Formy płatności, Odstąpienie od umowy, Własność intelektualna

V Newsletter

VI Podstawy prawne – Usługa online oraz Usługa offline świadczone są na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa

VII Wejście w życie Regulaminu – Regulamin wchodzi w życie w dniu 29.01.2017 r.